Oferta
Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
Doradztwo w zakresie prawa podatkowego,
Sporządzanie rachunku wyników, bilansu oraz analiz na podstawie ksiąg rachunkowych,
Przeprowadzanie audytu podatkowego,
Prowadzenie rejestrów VAT,
Prowadzenie  ewidencji  przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
Reprezentacja i zastępstwo procesowe przed organami podatkowymi oraz administracyjnymi,
Sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności gospodarczej oraz jej likwidacją,
Kompleksowa obsługa  rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
Sporządzanie wniosków kredytowych,
Doradztwo informatyczne,
Szkolenia w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego.Nasze atuty
Obowiązkowe ubezpieczenie doradcy podatkowego od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności doradczej (dotychczas nie zaistniała konieczność skorzystania z polisy OC doradcy podatkowego).
Pełna komputeryzacja pracy biura.
Bogactwo doświadczeń uzyskane w obsłudze podmiotów reprezentujących różne branże i formy prowadzonej działalności.
Liczne grono zadowolonych klientów.