ofirmie/main-helka

Biuro Rachunkowe PROFIT istnieje od 1995 r. Przedsiębiorstwem kieruje jego właścicielka Helena Leonarska, doradca podatkowy (wpis Ministra Finansów nr 04519), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (obrona pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Karnego na temat prawa podatkowego) oraz Studiów Podyplomowych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w Katedrze Rachunkowości.

Usługi z zakresu rachunkowości nadzoruje Izabela Kacprzak (świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 19931/00), absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie w kierunkach: Bankowość oraz Rachunkowość i Finanse. Usługi w zakresie małej księgowości nadzoruje Barbara Sęk posiadająca uprawnienia głównej księgowej i ukończony kurs Stowarzyszenia Głównych Księgowych w Polsce.

ofirmie/main-iza

ofirmie/main-kamila

Pracownicy księgowości:
Kamila Stanisławczyk,
21 lat pracy w rachunkowości;

Beata Pietrzak,
absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie w katedrze Rachunkowości;
Magdalena Winkler
,
kończąca studia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług na Uniwersytecie Szczecińskim (posiada tytuł głównej księgowej małych i średnich przedsiębiorstw Stowarzyszenia Głównych Księgowych w Polsce).